Tin thị trường — Adrian Zecha

DIỄN ĐÀN M&A VIỆT NAM 2018: “BƯỚC NGOẶT MỚI - KỶ NGUYÊN MỚI"

Viết bởi Phạm Quang Thái vào
DIỄN ĐÀN M&A VIỆT NAM 2018: “BƯỚC NGOẶT MỚI - KỶ NGUYÊN MỚI

Năm 2018 là năm đánh dấu tròn một thập kỷ kể từ khi Diễn đàn M&A Việt Nam lần đầu tiên được Báo Đầu tư phối hợp với Công ty AVM Vietnam tổ chức dưới sự cho phép và bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem Thêm →